26 Σεπ 2017
Ο τραπεζικός όμιλος BFF ολοκλήρωσε την πρώτη αγορά χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών απαιτήσεων που αφορούν δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα.
Η συναλλαγή, για ποσό €10 εκατ., επεκτείνει τη διεθνή στρατηγική ανάπτυξης και το πανευρωπαϊκό αποτύπωμα του Ομίλου.

Τραπεζικός Όμιλος BFF, ο κορυφαίος παίκτης στην Ευρώπη στη διαχείριση και την εκχώρηση –factoring- απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής, προς το δημόσιο τομέα, ολοκλήρωσε σήμερα την πρώτη αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Η Banca Farmafactoring S.p.A. έχει αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο τιμολογίων, ύψους € 10 εκατ., που αφορούν περίπου 100 δημόσια νοσοκομεία και πάροχους υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη συναλλαγή που ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα, όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η Ελλάδα είναι η έβδομη αγορά που καλύπτεται σήμερα από τον Όμιλο, μαζί με την Ιταλία, την Πολωνία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

"Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη σημερινή συναλλαγή, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας να επεκταθούμε στις διεθνείς αγορές, όπου οι δυναμικές των δημοσίων εξόδων και πληρωμών αφορούν το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Αυτή η συμφωνία όπου ο αντισυμβαλλόμενος είναι πελάτης του Ομίλου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνει την ηγεσία της Τράπεζας στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πιστώσεων και παροχής κεφαλαίου κίνησης σε προμηθευτές του δημοσίου τομέα, σε πανευρωπαϊκή εμβέλεια", δήλωσε ο Massimiliano Belingheri, Διευθύνων Σύμβουλος του τραπεζικού ομίλου BFF.