2 Απριλίου 2019
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ BFF BANKING GROUP ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Το χρέος στο σύστημα υγείας παραμένει βασικό ζήτημα για όλες τις χώρες που συγκρίνονται στην έκθεση. Το συνολικό χρέος των φορέων δημόσιας υγείας στην Πολωνία ανέρχεται σε περίπου 2,7 δισ. Ευρώ

Ο όμιλος BFF Banking Group - ο κορυφαίος πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τους προμηθευτές των τομέων της ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης και της Δημόσιας Διοίκησης - εξέδωσε σήμερα την έκθεση «Χρηματοδοτώντας την υγειονομική περίθαλψη και την ποιότητα του συστήματος προς όφελος του ασθενή. Διάγνωση από την περίπτωση της Πολωνίας και άλλες ευρωπαϊκές χώρες»

Η έκθεση έχει ως στόχο την προώθηση μιας ευρύτερης και εποικοδομητικής συζήτησης σχετικά με τις τάσεις στον τομέα της Υγείας. Για το σκοπό αυτό συγκρίνει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην Πολωνία - όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος από το 2016 - με επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα την Ιταλία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία.

Παρά τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις στην Πολωνία που διαπιστώνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα με την ικανοποίηση των ασθενών να σημειώνει το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2009, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης παραμένει χαμηλά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορεί να βελτιωθεί.
Σύμφωνα με τον Δείκτη Μέτρησης της Απόδοσης των Συστημάτων Υγείας στην Ευρώπη (EHCI) 2018, το πολωνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βαθμολογείται χαμηλά και κατατάσσεται 32ο  ανάμεσα στις 35 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, φτάνοντας τις  585 μονάδες στις 1.000. Η πολωνική βαθμολογία EHCI δεν είναι μόνο κρίσιμη σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και με τις γειτονικές της χώρες όπως η Σλοβακία -  17η με 722 μονάδες - και η Τσεχία, 14η με 731 μονάδες.

Η διαχείριση του χρέους παραμένει το βασικό ζήτημα, καθώς το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται παγκοσμίως, εξαιτίας και της γήρανσης του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό, ανεξάρτητα από το ύψος του χρέους, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται για να προσδιορίσουν τις λύσεις για την ελαχιστοποίησή του και τον αντίκτυπο στην ικανοποίηση των ασθενών. Αξίζει να μελετηθεί εκτενέστερα το χρέος των νοσοκομείων, το οποίο συνήθως αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους των υπηρεσιών υγείας. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, το συνολικό χρέος των δημόσιων μονάδων υγειονομικής περίθαλψης (Pol SPZOZ) ανερχόταν σε 11,75 δισεκατομμύρια PLN στο τέλος του 2017 (περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η έκθεση δείχνει ότι -ανεξάρτητα από την αξιοσημείωτη πρόσφατη αύξηση των δημόσιων δαπανών στην υγειονομική περίθαλψη στην Πολωνία- ο ρυθμός εξακολουθεί να είναι αργός: παραμένει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη και το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών που συγκρίνονται στο πλαίσιο της έκθεσης. Το 2018, η Πολωνία δαπάνησε σχεδόν $2.000 ανά  πολίτη, ενώ οι χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση δαπανούν κατά μέσο όρο $2.711 και οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης US $ 4.003.

Ο Radosław Moks, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου BFF Banking Group στην Πολωνία, δηλώνει: «Η σύγκριση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και η αντίληψη των ασθενών για το σύστημα υγείας δείχνει ότι οι χαμηλές επενδύσεις δεν σημαίνουν αναγκαστικά και αναποτελεσματικά συστήματα για τους ασθενείς. Η Σλοβακία και η Τσεχία, μαζί με την Πορτογαλία, ξοδεύουν $2.000-$2.800 ανά πολίτη για την υγεία, αλλά κατέχουν υψηλότερη απόδοση από την Πολωνία, η οποία δαπανά περίπου $2.000 ανά πολίτη, και την Ισπανία και την Ιταλία, $3.500 ανά πολίτη. Από την άποψη αυτή, βλέπουμε ότι, σύμφωνα με την κατάταξη του EHCI το 2018, όλες οι χώρες που συγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Έκθεσης έχουν περιθώρια βελτίωσης. Οι ευκαιρίες μπορεί να προέρχονται από την εξωτερική περίθαλψη, την ηλεκτρονική υγεία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα.»

Ο Michele Antognoli, επικεφαλής των Διεθνών Αγορών του Ομίλου BFF Banking Group, σχολιάζει: «Η ευρωπαϊκή υγειονομική περίθαλψη περνάει μια περίοδο σημαντικής αλλαγής, καθώς εκτιμάται ότι οι νέες ιατρικές τεχνολογίες θα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Η έκθεσή μας υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία όχι μόνο συμβάλλουν στη μείωση του κόστους των νοσοκομειακών θεραπειών αλλά διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος και της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης.»

Για περισσότερες πληροφορίες  ανατρέξτε στην πλήρη έκδοση της Έκθεσης:
https://pl.bffgroup.com/en/papers-and-other-documents