Ιστορία

Ανακαλύψτε τον τραπεζικό όμιλο της BFF

Factoring

Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής προς τη δημόσια διοίκηση και τα νοσοκομεία

Δήλωση Αποστολής

Η κορυφαία τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξειδικεύεται στη διαχείριση εισπράξεων και το factoring απαιτήσεων
από τη Δημόσια Διοίκηση και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που λειτουργεί με ακεραιότητα και διαφάνεια,
αναπτύσσει με σεβασμό το ανθρώπινο δυναμικό της και ηγείται της αγοράς της στην καινοτομία και την εκτέλεση.

 

Financial Data

NET INCOME ADJ.
84
euro million
ROTE
33 %
 
PAYOUT RATIO
100 %
 
TOTAL CAPITAL RATIO
17.5 %
 
INCLUDING MANAGED
ONLY RECEIVABLES
6,596
euro million
NEW BUSINESS VOLUMES
4,001
euro million
Οι προσφορές του ομίλου BFF
Χωρίς δικαίωμα
αναγωγής
Διαχείριση
πιστώσεων
Νομική
υποστήριξη
E-billing
Άλλα προϊόντα
Λογαριασμός
Καταθέσεων