Ομιλος BFF

 1. Ιδρύεται η BFF από μία ομάδα φαρμακευτικών εταιριών.

 2. Η BFF αρχίζει τη δραστηριότητά της στην Ισπανία, προκειμένου
  να εξυπηρετεί πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ισπανική αγορά.

 3. Η BFF αποκτά άδεια λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος.

 4. Λανσάρεται ο online καταθετικός λογαριασμός Conto Facto στην Ιταλία.
  Η BFF εγκαινιάζει διασυνοριακές συναλλαγές με την Πορτογαλία.

 5. Λανσάρεται ο λογαριασμός Cuenta Facto
  στις αγορές της Ισπανίας και της Γερμανίας.

 6. Η BFF διευρύνει τη διεθνή της δράση, με την εξαγορά του κορυφαίου
  ομίλου διαχείρισης πιστώσεων του δημοσίου τομέα
  σε Πολωνία, Σλοβακία και Δημοκρατία της Τσεχίας.

 7. Στις 7 Απριλίου, η BFF εισάγεται στην κατηγορία Mercato Telematico Azionario ("MTA")
  του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου. Τον Σεπτέμβριο, η BFF εγκαινιάζει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.

 8. Η BFF εισέρχεται στην αγορά της Κροατίας.