Υποβολη παραπονων

Σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς στην Ιταλία, η BFF διαθέτει Γραφείο Παραπόνων, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι πελάτες της για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους με την Τράπεζα και για σχόλια αναφορικά με τον τρόπο που η Τράπεζα διαχειρίζεται συναλλαγές ή υπηρεσίες.

Ο πελάτης δύναται να υποβάλει παράπονα:

 • μέσω απλού ή συστημένου ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής, στη διεύθυνση:
  Banca Farmafactoring S.p.A.
  Ufficio Reclami
  Via Domenichino, 5
  20149 MΜΙΛΑΝΟ
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:: reclami@bffgroup.com
 • μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:: reclami@pec.bancafarmafactoring.it
 • μέσω φαξ:: +39. 02 49905.303

Η BFF δεσμεύεται να απαντάει εγγράφως σε τυχόν παράπονα, εντός 30 ημερών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η BFF υπάγεται στο σύστημα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διαιτησίας (Arbitro Bancario Finanziario) της Τράπεζας της Ιταλίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί εναλλακτικών συστημάτων επίλυσης διαφορών σε τραπεζικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές και υπηρεσίες, από 12.12.2011, καθώς και στο σύστημα του Τραπεζικού Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (Conciliatore Bancario Finanziario) της ένωσης για την επίλυση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και εταιρικών διαφορών (ADR).

Σε περίπτωση που η έκβαση του παραπόνου δεν θεωρηθεί ικανοποιητική, πριν απευθυνθεί στα δικαστήρια, ο πελάτης δύναται να επικοινωνήσει με τον:

Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Διαιτητή (BFA)

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Διαιτητή (π.χ. για το ποιος μπορεί να απευθυνθεί σε αυτόν, πού βρίσκεται το έντυπο καταγγελίας, πώς υποβάλλεται η καταγγελία), παρακαλούμε καλέστε στον αριθμό 800 19 69 69.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για ειδικές πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις τεχνικές γραμματείες του BFΑ στις εξής διευθύνσεις:

Τεχνική γραμματεία της Επιτροπής στο Μιλάνο
Via Cordusio, 5
20123 Μιλάνο
Τηλέφωνο: 02 72424246
Φαξ: 02 72424472
E-mail: milano.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

(για διευκρινίσεις μόνο)

Τεχνική γραμματεία της Επιτροπής στη Ρώμη
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Ρώμη
Τηλέφωνο: 06 47929235
Φαξ: 06 479294208
E-mail: roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it
(για διευκρινίσεις μόνο)

Τεχνική γραμματεία της Επιτροπής στη Νάπολη
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Νάπολη
Τηλέφωνο: 081 7975350
Φαξ: 081 7975355
E-mail: napoli.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it
(για διευκρινίσεις μόνο)

Παρακαλούμε δείτε και τον δικτυακό τόπο:www.arbitrobancariofinanziario.it

Πρακτικός Οδηγός και Έντυπο Καταγγελιών

Πρακτικός Οδηγός και Έντυπο Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Διαιτητή .pdf

Σε περίπτωση καταγγελίας στον BFA, ο πελάτης αποστέλλει στην BFF αντίγραφο της καταγγελίας μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής ή μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (CEM).

Σε περίπτωση παράλειψης του πελάτη, η αποστολή γίνεται από την τεχνική γραμματεία που παραλαμβάνει την καταγγελία, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία.

 • μέσω συστημένου ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής, στη διεύθυνση:
  Banca Farmafactoring S.p.A.
  Ufficio Reclami
  Via Domenichino, 5
  20149 ΜΙΛΑΝΟ
 • μέσω CEM: info@pec.bancafarmafactoring.it

Η FFF διαθέτει προθεσμία 45 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης καταγγελίας, προκειμένου να αποστείλει την αντίκρουση και την απαιτούμενη τεκμηρίωση στην τεχνική γραμματεία.

Τραπεζικός και Χρηματοοικονομικός Διαιτητής

Για πληροφορίες επικοινωνίας με τον Διαμεσολαβητή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό της BFF ή:

Επικοινωνήστε απευθείας με τον Διαμεσολαβητή:
Conciliatore Bancario Finanziario
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Ρώμη
Τηλέφωνο 06-674821
Φαξ 06-67482250
E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

Παρακαλούμε δείτε και τον δικτυακό τόπο: www.conciliatorebancario.it

Ο πελάτης δύναται να απευθυνθεί στον Διαμεσολαβητή ακόμη και εάν δεν έχει υποβάλει προηγουμένως παράπονο στην BFF.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Οι διατάξεις της Τράπεζας της Ιταλίας από 29 Ιουλίου 2009, περί "Διαφάνειας των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκαν από το διάταγμα του Κυβερνήτη από 9 Φεβρουαρίου 2011 και το διάταγμα της Τράπεζας της Ιταλίας από 20 Ιουνίου 2012, προβλέπουν τη σύνταξη και δημοσίευση ετήσιας έκθεσης αναφορικά με τις δραστηριότητες χειρισμού παραπόνων στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών και υπηρεσιών.

Η BFF θεωρεί τον χειρισμό παραπόνων μία άκρως σημαντική διαδικασία, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση των τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες στην παροχή υπηρεσιών, και έχει θετικό αντίκτυπο στον μετριασμό του κινδύνου για τη φήμη της και στη διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες.

Έκθεση παραπόνων

ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

2017 3
2016 1
2015 0
2014 1
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0

Έκθεση χειρισμού παραπόνων για το έτος 2017 .pdf
Έκθεση χειρισμού παραπόνων για το έτος 2016 .pdf
Έκθεση χειρισμού παραπόνων για το έτος 2015 .pdf
Έκθεση χειρισμού παραπόνων για το έτος 2014 .pdf
Έκθεση χειρισμού παραπόνων για το έτος 2013 .pdf
Έκθεση χειρισμού παραπόνων για το έτος 2012 .pdf
Έκθεση χειρισμού παραπόνων για το έτος 2011 .pdf
Έκθεση χειρισμού παραπόνων για το έτος 2010 .pdf

BFA - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ειδοποίηση προς τους χρήστες .pdf
Επικαιροποίηση και έλεγχος 4.24.2013 .pdf