Ιστορία

Ανακαλύψτε τον τραπεζικό όμιλο της BFF

Factoring

Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής προς τη δημόσια διοίκηση και τα νοσοκομεία

Δήλωση Αποστολής

Η κορυφαία τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξειδικεύεται στη διαχείριση εισπράξεων και το factoring απαιτήσεων
από τη Δημόσια Διοίκηση και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που λειτουργεί με ακεραιότητα και διαφάνεια,
αναπτύσσει με σεβασμό το ανθρώπινο δυναμικό της και ηγείται της αγοράς της στην καινοτομία και την εκτέλεση.

 

Financial Data

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
84
εκ. ευρώ
ROTE
33 %
 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
100 %
 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
17.5 %
 
ΤΖΙΡΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
6,596
εκ. ευρώ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
4,001
εκ. ευρώ
Οι προσφορές του ομίλου BFF
Χωρίς δικαίωμα
αναγωγής
Διαχείριση
πιστώσεων
Νομική
υποστήριξη
E-billing
Άλλα προϊόντα
Λογαριασμός
Καταθέσεων