Ιστορία

Ανακαλύψτε τον τραπεζικό όμιλο της BFF

Factoring

Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής προς τη δημόσια διοίκηση και τα νοσοκομεία

Δήλωση Αποστολής

Η κορυφαία τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξειδικεύεται στη διαχείριση εισπράξεων και το factoring απαιτήσεων
από τη Δημόσια Διοίκηση και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που λειτουργεί με ακεραιότητα και διαφάνεια,
αναπτύσσει με σεβασμό το ανθρώπινο δυναμικό της και ηγείται της αγοράς της στην καινοτομία και την εκτέλεση.

 

Financial Data

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
99
εκ. ευρώ
ROTE
38 %
 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
72 %
 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
15.0 %
 
OVERALL VOLUMES
8,455
εκ. ευρώ
TOTAL VOLUME OF RECEIVABLES
PURCHASED AND LOANS GRANTED
5,312
εκ. ευρώ
Οι προσφορές του ομίλου BFF
Χωρίς δικαίωμα
αναγωγής
Διαχείριση
πιστώσεων
Νομική
υποστήριξη
E-billing
Άλλα προϊόντα
Λογαριασμός
Καταθέσεων