Όραμα και Αποστολή

Η κορυφαία τράπεζα που εξειδικεύεται στη διαχείριση εισπράξεων και το factoring απαιτήσεων από τη Δημόσια Διοίκηση και τα Συστήματα Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που λειτουργεί με ακεραιότητα και διαφάνεια, αναπτύσσει με σεβασμό το ανθρώπινο δυναμικό της και ηγείται της αγοράς της στην καινοτομία και την εκτέλεση.