Ιδιωτικότητα

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη από τις σελίδες που επισκέπτεται. Χρησιμοποιούνται κυρίως για να επιτρέπουν τη λειτουργία των ιστότοπων και για να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους ιδιοκτήτες αυτού του ιστότοπου.

Σύμφωνα με το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα αρ. 196 από 30 Ιουνίου 2003, σας ενημερώνουμε ότι η Banca Farmafactoring S.p.A (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων), με έδρα στη διεύθυνση via Domenichino 5, 20149 Μιλάνο, χρησιμοποιεί αρχεία cookies.

Τα cookies που χρησιμοποιεί η Banca Farmafactoring S.p.A. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Cookie

Όνομα

Σκοπός

Επεξεργασία

Banca Farmafactoring

Banca_Farmafactoring_Cookies_Accepted

Αυτό το αρχείο cookie χρησιμοποιείται από το σύστημα προκειμένου να καταγράφει τη ρητή συναίνεση του διαδικτυακού επισκέπτη στον δικτυακό τόπο της Banca Farmafactoring.

Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αφού αποδεχθείτε αυτό το cookie, διαγράψτε το από τον φυλλομετρητή σας.

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmt

_utmz

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών για τον τρόπο χρήσης του δικτυακού τόπου από τους επισκέπτες (π.χ. ώρα και ημέρα επίσκεψης, τυχόν προηγούμενες επισκέψεις του ίδιου επισκέπτη στο δικτυακό τόπο, δικτυακός τόπος προέλευσης, κ.λπ.).

Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την Banca Farmafactoring για σκοπούς βελτίωσης του δικτυακού τόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Google.

 

Εκτός από τα cookies που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, παρακαλούμε σημειώστε την παρουσία των επονομαζόμενων session cookies, δηλαδή των cookies που δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται με το κλείσιμο του φυλλομετρητή.

Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση δεδομένων ταυτοποίησης συνεδρίας (που αντιπροσωπεύεται από τυχαίους αριθμούς που παράγει ο διακομιστής) που απαιτούνται για τη χρήση συγκεκριμένης υπηρεσίας και την ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση στον ιστότοπο. Τα επονομαζόμενα session cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτρέπουν την ανάγκη χρήσης άλλων τεχνολογιών πληροφορικής που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο της εμπιστευτικότητα της πλοήγησης των χρηστών και δεν επιτρέπουν τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Τα αρχεία cookies αποθηκεύονται με σκοπό την προσαρμογή του ιστότοπου στις ατομικές ανάγκες των χρηστών, τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας, καθώς και για τη διατήρηση της συνεδρίας κάποιου χρήστη στον ιστότοπο (μετά τη σύνδεση), χάρη στο οποίο ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα του ιστότοπου. Μπορούν να γίνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν στα αρχεία cookies ανά πάσα στιγμή.

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λάβει κανενός είδους cookie στον υπολογιστή του, ούτε από τον ιστότοπο της Banca Farmafactoring S.p.A. ούτε από άλλους ιστότοπους, ο χρήστης μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο προστασίας ιδιωτικού απορρήτου πραγματοποιώντας τις κατάλληλες αλλαγές στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή.

Η Banca Farmafactoring S.p.A. σας υπενθυμίζει ότι βάσει του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αρ. 196 από 30 Ιουνίου 2003 και του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή από εκείνους που χρησιμοποιούν τις εν λόγω λύσεις, να διαγράψουν τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω cookies.

COOKIES ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Η παρουσία των εν λόγω συνδέσμων μπορεί να συνεπάγεται τη συλλογή δεδομένων από και προς ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι. Η διαχείριση πληροφοριών που συλλέγονται από «άλλους τρίτους» διέπεται από τις αντίστοιχες κοινοποιήσεις στις οποίες γίνεται αναφορά.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι εργασίες επεξεργασίας που συνδέονται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου πραγματοποιούνται στο προαναφερόμενο γραφείο της Banca Farmafactoring S.p.A. και μόνο από το τεχνικό προσωπικό του γραφείου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία, ή από εξουσιοδοτημένα άτομα, εάν υπάρχουν, στα οποία ανατίθενται περιστασιακές εργασίες συντήρησης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκτός από όσα αναφέρονται για τα δεδομένα πλοήγησης, ο Χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του/της. Ωστόσο, η παράλειψη προμήθειας των εν λόγω δεδομένων μπορεί να συνεπάγεται αδυναμία απόκτησης της υπηρεσίας που ζητείται.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται ηλεκτρονικά για τον χρόνο που είναι αυστηρά απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, την παράνομη ή εσφαλμένη χρήση και την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η Banca Farmafactoring S.p.A. έχει υιοθετήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζοντας τους κινδύνους που αφορούν στην εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται.

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να μεταδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε θυγατρικές του Ομίλου Banca Farmafactoring για δραστηριότητες αυστηρά συνδεδεμένες και απαραίτητες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, όπως η διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής, ή εργασίες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται από άλλες εταιρίες του ομίλου για τους ίδιους σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από έναν χρήστη που ζητάει την αποστολή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, ενημερωτικό υλικό, κ.λπ.) χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την παροχή που ζητείται, και κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για τον σκοπό εκείνο (εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες αλληλογραφίας, σήμανσης, αποστολής).

Εκτός από αυτές τις περιστάσεις, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ούτε και χορηγούνται σε κανέναν, εκτός εάν προβλέπεται από σύμβαση ή με τη συναίνεση του ενδιαφερομένου. Από αυτή την άποψη, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να μεταδοθούν σε τρίτους, αλλά μόνο και αποκλειστικά εάν:

  • Υπάρχει ρητή συναίνεση για κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτους.
  • Υπάρχει ανάγκη κοινής χρήσης των πληροφοριών με τρίτους για την παροχή της υπηρεσίας που ζητείται.
  • Υπάρχει ανάγκη συμμόρφωσης με αιτήματα αρχών δημόσιας ασφάλειας.

Δεν διαδίδονται δεδομένα που προέρχονται από τη διαδικτυακή υπηρεσία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτοί στους οποίους αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία (νομοθετικό διάταγμα αρ. 196 από 30 Ιουνίου 2003 και άρθρα 15 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης, του δικαιώματος διόρθωσης, του δικαιώματος διαγραφής, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας, του δικαιώματος λήψης ειδοποίησης σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων, του δικαιώματος φορητότητας δεδομένων, του δικαιώματος εναντίωσης και του δικαιώματος να μην υπόκεινται σε απόφαση βασισμένη μόνο σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του profiling.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Banca Farmafactoring S.p.A. αναθεωρεί περιοδικά το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου για συμμόρφωση σε νομοθετικούς, οργανωτικούς ή τεχνολογικούς κανονισμούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Banca Farmafactoring S.p.A. έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση email: dpo@bffgroup.com

Όποιος ενδιαφέρεται για πρόσθετες πληροφορίες, την υποβολή προτάσεων ή παραπόνων ή αντιρρήσεων σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρίας ή τον τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Banca Farmafactoring S.p.A., μπορεί να απευθυνθεί στην παραπάνω διεύθυνση.