Ιστορία

Ανακαλύψτε τον τραπεζικό όμιλο της BFF

Factoring

Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής προς τη δημόσια διοίκηση και τα νοσοκομεία

Δήλωση Αποστολής

Η κορυφαία τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξειδικεύεται στη διαχείριση εισπράξεων και το factoring απαιτήσεων
από τη Δημόσια Διοίκηση και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που λειτουργεί με ακεραιότητα και διαφάνεια,
αναπτύσσει με σεβασμό το ανθρώπινο δυναμικό της και ηγείται της αγοράς της στην καινοτομία και την εκτέλεση.

 

Financial Data

UTILE NETTO RETTIFICATO
92
mln di euro
ROTE
37 %
 
PAYOUT RATIO
100 %
 
TOTAL CAPITAL RATIO
15.2 %
 
VOLUMI COMPLESSIVI
7,804
mln di euro
VOLUMI DI CREDITI
ACQUISTATI ED EROGATI
4,697
mln di euro
Οι προσφορές του ομίλου BFF
Χωρίς δικαίωμα
αναγωγής
Διαχείριση
πιστώσεων
Νομική
υποστήριξη
E-billing
Άλλα προϊόντα
Λογαριασμός
Καταθέσεων