Ιστορία

Ανακαλύψτε τον τραπεζικό όμιλο της BFF

Factoring

Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής προς τη δημόσια διοίκηση και τα νοσοκομεία

Financial Data

UTILE NETTO RETTIFICATO
99
mln di euro
ROTE
38 %
 
PAYOUT RATIO
72 %
 
TOTAL CAPITAL RATIO
15.0 %
 
VOLUMI COMPLESSIVI
8,455
mln di euro
VOLUMI DI CREDITI
ACQUISTATI ED EROGATI
5,312
mln di euro
Οι προσφορές του ομίλου BFF
Χωρίς δικαίωμα
αναγωγής
Διαχείριση
πιστώσεων
Νομική
υποστήριξη
E-billing
Άλλα προϊόντα
Λογαριασμός
Καταθέσεων